SRI PADMAVATHI AMMAVARI(PAT) TIRUCHANOOR,KARTHEEKA BRAHMOTSAVAM-2019TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS, TIRUPATI
SRI PADMAVATHI AMMAVARU: TIRUCHANOOR
KARTHEEKA BRAHMOTSAVAM-2019


DAY
DATE
MORINIG(8.00 AM TO 10.00 AM)
EVENING(8.00 PM TO 10.00 PM)
1
23-NOVEMBER      (SATURDAY)
DWAJAROHANAM(8.30 AM)
CHINNA SESHA VAHANAM
2
24-NOVEMBER
 (SUNDAY)
PEDDA SESHAVAHANAM
HAMSA VAHANAM
3
25-NOVEMBER
 (MONDAY)
MUTHYAPU PANDIRIVAHANAM
SIMHA VAHANAM
4
26-NOVEMBER
 (TUESDAY)
KALPAVRIKSHAVAHANAM
HAMSA VAHANAM
5
27-NOVEMBER
 (WEDNESDAY)
PALLAKI UTSAVAM
GAJA VAHANAM
6
28-NOVEMBER
 (THURSDAY)
SARVABHOOPALA VAHANAM
SWARNA RATHAM (4.00PM TO 5.00 PM)
GARUDA VAHANAM (8.30 PM TO 11.00 PM)
7
29-NOVEMBER
(FRIDAY)
SURYA PRABHA VAHANAM
CHANDRA PRABHA VAHANAM
8
30-NOVEMBER
 (SATURDAY)
RATHOTSAVAM (7.05 AM)
ASWA VAHANAM
9
01-DECEMBER
(SUNDAY )
PALLAKI UTSAVAM (7.00 AM TO 8.00 AM)
PANCHAMI THEERTHAM
 (11.45 AM TO 12.00 NOON)

NOTE: UNJAL SEVA AT ASTHANA MANDAPAM, SRI PADMAVATHI AMMAVARI TEMPLE,TIRUCHANOOR ,DAILY FROM 6.00 PM  TO 7.00 PM


Useful Information...