TTD HAS ISSUED A SEVA TICKETS FOR LOCAL TEMPLES THROUGH ONLINE WWW.TTDSEVAONLINE.COM LOCAL TEMPLES

TTD HAS ISSUED A SEVA  TICKETS FOR LOCAL TEMPLES THROUGH ONLINE WWW.TTDSEVAONLINE.COM LOCAL TEMPLES ARE

1)Sri PAT,Tiruchanoor- This is padmavathi ammavari Temple ,tiruchanoor from tirupati 5km faraway sevas are a)Suprabatham(25/-)
                               b)Kalyanotsavam(500/-
                               c)Astadala pada padmaradhanam(300/-)
                               d)Tirupaavada(600/-)
                               e)Vastralankarana seva(10,000)
                               f)Abhishekam(400/-
                              h)lakshmi poja(116/-)
                              i)Pushpanjali seva (300/-)
                             j)Astotara Satakalasabishem

2)SRI GOVINDARAJA SWAMY TEMPLE,TIRUPATI (SGT -SEVA)-SRI GOVINDARAJA SWAMY TEMPLE,TIRUPATI FROM RAILWAY STATION TO 1 KM.
a)Suprabatham
b)Thomala seva
c)Shastra nama Archana
d)Archana Anantha Darshan
e)Ekantha seva
f)Unjal sevas
g)Unjal seva(Uttara nakshatram )
h)Unjal seva(Rohini Nakshatram)
i)Unjal sevas(Sravana Nakshtram)
j)pavithostvam
k)Pushpa yagam
l)Vahana seva(Morning Bramhostavam)
m)Vahana seva(Evening  Bramhostavam)3)PVST,APPLAYAGUNTA  (PRASANNA VENKATESWARA SWAMY TEMPLE,APPLAYAGUNTA )- This temple is located from tirupati to 20 km .
a)Abhishekam(mulavarlu )30/-
b)Vastralankara seva(3000/-)
c)Kalyanotsavam(300/-)sravana nakshatram day
d)Astadala pada padmaradhanam(Tuesday 300/-)
e)Astotara Sata kalasabishem(wednesday 516/-)


4)SURYA NARAYANA SWAMY TEMPLE,TIRUCHANOOR(S.N.S,T. TIRUCHANOOR)

a)Abhishekam(mulavarlu )30/-
5)SRINIVASA TEMPLE,TIRUCHANOOR:-
a)Abhishekam(mulavarlu )30/-


6)SRI KALYANA VENKATESWARA SWAMY TEMPLE,SRINIVASA MANGAPURAM(SKVST)

SRI KALYANA VENKATESWARA SWAMY TEMPLE,SRINIVASA MANGAPURAM(SKVST)  20KM AWAY FROM TIRUPATI
A)Kalyanotsavam(500/-)
b)Kalyanotsavam kankanam(20/-)
c)Veda asirachanam(500/-)
d)Swarna pushparchana(516/-)
e) Astotara Sata kalasabishem(516/-)
f)Tirupaavada(516/-)
g)Abhishekam(mulavarlu )500/-
h)Vastralankarana seva(700/-)
i)Ungal seva(sravana nakshatram)(116/-)
j)Ungal seva(Pournami)116/-
k)Pushpayagam(500/-)


For More Details  Contact TTD CALL-CENTER: Toll Free 0877-2277777,2233333 (24/7), 18004254141, 1800425333333

Useful Information...